Hoe heeft u Kies uw Reumazorg gevonden?
Via zoekmachine Google
Via reumanederland.nl
Via familielid/vriend
Via lotgenoot
Via behandelaar
Via zorgverzekeraar, namelijk…
Anders, namelijk…
Heeft u de informatie gevonden die u zocht?
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Weet nog niet
Anders, namelijk…
Hoe tevreden bent u over de begrijpelijkheid van de informatie?
zeer ontevreden
1
2
3
4
5
zeer tevreden
Hoe tevreden bent u over de volledigheid van de informatie?
zeer ontevreden
1
2
3
4
5
zeer tevreden
Hoe tevreden bent u over de overzichtelijkheid van de website?
zeer ontevreden
1
2
3
4
5
zeer tevreden
Hoe tevreden bent u over de gebruiksvriendelijkheid van de website?
zeer ontevreden
1
2
3
4
5
zeer tevreden
Hoe waarschijnlijk is het dat de informatie op Kies uw Reumazorg uw keuze beïnvloedt?
zeer onwaarschijnlijk
1
2
3
4
5
zeer waarschijnlijk
Hoe waarschijnlijk is het dat u Kies uw Reumazorg bij een andere reumapatiënt zult aanbevelen?
zeer onwaarschijnlijk
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
zeer waarschijnlijk
Ruimte voor opmerkingen, verbetersuggesties en complimenten:
Mogen wij contact met u opnemen over de feedback die u gegeven heeft? Laat dan hieronder uw mailadres achter: